DEVLET MÜSLÜMANLARIN HELAL VE TAYYİB ÜRÜN TALEBİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK ZORUNDADIR!

Devlet mutlaka Müslüman toplumun ’’Helal ve Tayyib Ürün’’ beklentilerini güvence altına alma, helal ve tayyib sertifikalı ürünlerin dünya pazarlarında yaygınlaşma trendine, ithalat pazarlarında Türkiye için azami faydayı sağlama, Türkiye’yi, helal ve tayyib ürünlerin yüksek seviyede kompedan bir üreticisi seviyesine yükseltme, helal ürünlerimizin yüksek kalitesi ve orijinalliği üzerinde ithalatçı ülkelerin devlet ve tüketicileri üzerinde güven oluşturma, İthalatçı ülkelerden Türkiye’ye yatırım akımının finansmanını kolaylaştırma gibi çalışmaların teşvikçisi olmalıdır.

Helal Sertifikası, isminden de belli olduğu gibi dini bir gerçeği içermektedir. İslamın kurallarına ve bilimsel prosedürlere riayet edilmesi son derece önemli bir keyfiyettir. Bugün dünya üzerinde İslam prensiplerine dayalı bir devlet bulunmadığına göre Müslümanların dini hizmetleri, toplumun içinde oluşturulan özel sivil toplum kuruluşları ile yürütülmek zorunda kalınmıştır. Bugünün şartlarında en uygun yol da budur. Nitekim helal sertifikalandırmada da, yıllar önce bu şekilde oluşturulmuş yüzlerce kurum dünyanın her yerinde hizmete devam etmektedir. Devletlerin dışında bir araya gelmekte çatı kuruluşları oluşturmakta ve her geçen gün birlikte hareket etme isteği artmaktadır.

Helal ve tayyib sertifikasyonda en önemli husus bu çalışmaları yapacak kurumun mutlaka bağımsız, mutlaka tarafsız, mutlaka hem teknik ve hem ilim ehliyetine sahip olması ve mutlaka ekonomik menfaat kaygılarının dışında tutulmasıdır. Ayrıca, bu özellikleri sebebi ile toplumun bütün kesimleri tarafından güvenilir bir kurum yapısında olduğu kabul görmelidir.

Nüfusu 2 Milyara ulaşan İslam dünyası dininin gereği olan helal ve tayyib ürün arama eylemini her geçen gün güçlendirerek sürdürmektedir.Helal ve tayyib kalite bütün kalitelerin üstündedir. Gıda güvenliğinde, hijyen, sağlık,vb. özellikleri de içeren en güvenilir kalitedir. Helal Gıda ve Helal Sertifikalandırma etrafındaki Küresel yayılma bugün giderek artmaktadır. Bu artışta hitap ettiği pazar payı oldukça geniş bir yayılma alanı oluşturmuştur.

Dünya üzerinde 112 ülkeye yayılmış 2 milyar müslüman tüketici potansiyeline sahip helal gıda pazarının, yıllık 250 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ile Çin’deki geniş müslüman kitleler, helal ürünler için çekici bir pazar oluşturmaktadır.

Helal gıda sektöründe 8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan Türk ekonomisi, hedefini daha da yukarı çekebilir. Özel sektör aracılığıyla yapılan üretim ve ihracat konusunda 2023 yılı için büyük hedefler planlanabilir. GİMDES olarak 2023 yılına kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma sayısının toplam firma sayısının %70’ine ulaşmasını hedeflemekteyiz. Halen 8 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat rakamlarının ise 15 milyar dolara yükselebileceğini tahmin etmekteyiz.

Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun yolculuk, yeme içme, konaklama ve tatil ihtiyaçlarının tamamen Helal ve Tayyib şartlarda gerçekleştirilecek sistemin sürdürülebilirliğini kontrol edilebileceği bir sistemin olması dünya İslam ümmeti açısından çok önemlidir ve büyük bir güven ortamı oluşturacaktır. Giyimden turizme, gıda ürünlerinden oyuncaklara, kozmetikten, eczacılık ürünlerine, finanstan, bankacılığa kadar uzanan değişik sanayi ve hizmet dallarında, o ürünün markasından önce gelen bir başka önemli ibarenin, yani Helal ve Tayyib standardının olması müslümanlar için güvenilirlik damgasıdır. Bu helal damganın en kusursuz, sağlam, ortak kurallar neticesinde oluşturularak standartlaştırılması ise kurumların daha güçlü bir duruma gelmesini sağlayacaktır.

Helal üründe gelinen nokta gelmesi gereken noktanın %20’si seviyesindedir. Bu çıtayı her geçen gün, bu ümmetin helal şartlar içerisinde helal lokma yeme güvencesi için hızla   yükseltmek zorundayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.