(2) Müslümanlar!.. Gıda maddelerine dikkat

Avrupada hicret dergisi, 1 Mayıs 1984, Nr.9, syf 13halalfood

<<Mideye giren lokmanın helal veya haram olduğu bilinmedikçe, ibadet ne kadar çok olursa olsun hükmü yoktur.>> İmam-ı Azam (K.S)

Muhterem Müslümanlar biliyoruz ki İslam temizdir, temizliği tavsiye eder ve temiz şeyleri helal kılar: << Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.>>(Bakara:168) ayet-i kerimesine dikkat edilirse Cenab-ı Hak bu hususta sadece Müslümanlara değil,bütün insanlara hitap etmektedir.Ayrıca Maide Sure’si 3. Ayetinde de Cenab-ı Hak Zulh Celal Hazretleri iman edenlere şöyle buyurmaktadır :<<Leş, kan, domuz eti, Allah(c.c.)’dan başkası adına kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş,düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından yenmiş olanlar(canları çıkmadan önce kesmemişseniz ) ve dikili taşlar üzerinde boğazlananlar haram’dır.>>

Helal ve haram hususunda İslam’ı temel kaideleri ise şöyledir:

1-    Helal eşyanın aslındadır.

2-    Helal ve haram kırma hakkı yalnız Allah(c.c.) ‘ındır.Helal’i haramlaştırmak

3-    Allah(c.c.)’a ortak koşmanın eşidir.

4-    Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.

5-    Helal’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.

6-    Haram’a götüren her şey haramdır.

7-    Haram’ı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.

8-    Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.

9-    Şüpheli olan herşeyden kaçınmak gerekir.

10- Haram herkes için haramdır.

11- Zaruretler mahzurları mübah kılar.

Yediklerimiz, İçtiklerimiz :

Bugün yaşamak zorunda kaldığımız o ortamda çoğu gıda maddelerinin hazır ve paketlenmiş olarak karşımıza çıktığı bir gerçektir.Bizi, bu gıda maddelerinin bizatihi kendisi veya içine katılmış maddeleri ilgilendirmektedir.

Paketlenmiş gıda maddelerinin paketlerindeki yazılar incelendiği zaman içindekilerle ilgili bilgiler de yer alır. Almanca zutaten veya İngilizce ingredients kelimelerinin devamında ise, o gıda maddesinin içine katılan maddelerin isimleri yer alır. Gelatin , margarin, jete, gehartatet,pflanzenöle, pflanzen fette, tierschesfette, emülgatör, pepsin, glycerine, glycerol, alcohol gibi. Bazen bu bilgilerin de yazılmadığını görüyoruz. Ancak bir çok memleketlerde içindeki maddelerin ambalaj kağıdına yazılması mecbur tutulmuştur. B. Almanya’da da 1.1.1984 tarihinden itibaren ihmal edilen gıda maddelerinin hammaddelerinin ne olduğunu paketlerinin üzerine yazma zorunluluğu getirildiği söylenmişse de henüz bir kesinlik kazanmamıştır. Paket  üzerindeki bu yazıları okumak ve okuduklarımızın da ne olduğunu bilmek zorundayız. Bu maddeleri<< ansiklopedik bilgiler ve vesikalar>> başlığı altında inceliyoruz. Gıda maddeleri hakkında bilgi vermeden önce, bunları tasnif etmeye çalışalım.

Yediğimiz gıda maddeleri genellikle:

 1. Et ve et mamülleri
 2. Şeker ve şekerli mamüller
 3. Un ve undan yapılmış maddeler
 4. Yağlar
 5. Süt ve sütten yapılan gıda maddeleri
 6. Meşrubatlar

Et ve etten yapılmış gıda maddeleri

Dinimizce, etinin yenmesi helal kılınmış hayvanlar iki kısımdır:

 1. Deve,sığır, koyun , davar vb. hayvanlarla, evlerde beslenen tavuk, güvercin ve benzeri kuşlar gibi yakalanması mümkün olanlar,
 2. Yakalanması mümkün olmayanlar(av hayvanları) dinimiz İslam, birinci kısımda bulunan hayvanların helal olabilmesi için şer’i boğazlamayı şart koşmuştur. Şer’ i boğazlamanın (kesmenin) şartları ise şunlardır:

 

 1. Hayvanın, taştan veya odundan da bile olsa, kanı akıtan ve damarlarını kesen keskin bir aletle boğazlanması.<< Allah (c.c)’ın adını anarak dilediğin şeyle kanı akıt.>> hadis-i şerifi bu hususta kesin delildir.
 2. Hayvanın boğazdan veya boynundan öldürülmesi
 3. Allah (c.c)’dan başkasının adının anılmaması
 4. Hayvan boğazlanırken Allah(c.c)’ın adının anılmaması:<<Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın adı anılmış olan şeylerden yiyin >>(En-am:118) << Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilmiş hayvanları yemeyin, bunu yapmak Allah’ın yolundan çıkmaktır.>>(En-am:121)

Kitap ehlinin (Hristiyan ve  Yahudi’nin ) kestiklerine gelince: << bugün size temiz olanlar helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size, sizin yemeğiniz de onlara helaldir.>>(Maide:5)

<< Kitap ehlinin yemeği >> ifadesi onların her yemeğini içine alan geniş hudutlu bir ifadedir. Ancak bu geniş kapsamlı ifade, leş, kan, domuz eti, kesim usülleri ve alkollü içkili  yemekleri ve yiyecekleri içine alamaz. Bu gibi yiyecekler ister müslüman tarafından ister kitap ehli(Hristiyan ve Yahudiler) tarafından yapılmış olsun, icma ile haramdır, yenmesi caiz değidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.