YENİ MİLENYUM, BİİZNİLLAH, MATERYALİZMİN VE EMPERYALİZMİN SONU İSLAM’IN ZAFER MİLENYUMU OLACAKTIR!

                  

Geride bıraktığımız milenyumun son asırlarına baktığımız zaman, yakın tarih büyük değişimler diye bize birçok   hadiseler anlattı. 1789 Fransız İhtilaline ‘İhtilal-i Kebir’ dediler. 1917 Rus İhtilali yıllarca önemli bir değişim intibaı verecek şekilde sunuldu. Halbuki neticede görüldü ki, bütün bu inkilaplar insan saadet ve selametini oluşturmakta hiç de büyük bir hamle değeri taşımadılar.

Büyük zannedilen bütün bu değişimler kabukta, şekilde kaldı. Esasa, öze inemedi. Yönetimlerin şekli ve kimlikleri değişti, fakat ruhu değişmedi. Çarlık Rusyasında kuvvet üstün tutuluyor, güçsüzler eziliyordu. İnkilaptan sonra da üstün tutulan kuvvet oldu. Değişen sadece kuvvetlinin kimliği oldu. Batıda da İhtilal-i Kebir, öncesi ile sonrası arasında öze inen bir değişiklik getirmedi. Bütün zaferler şekilde, kabukta kaldı. İnsanlık ızdırap ve yoksulluğu ile yaşamaya devam ederken, beynelminel siyon güçler dünya  üzerindeki otoritelerini güçlendirdiler.

‘Sanayi Çağı’ gibi yeni bir isme medar olan Makine ve Teknolojik gelişme de şehirlerin yerini değiştirmiş, insanların kıyafet ve münasebet şekillerini etkilemiş, fakat yine de insanın düşünce yapısında ve mutluluğunda önemli bir inkilaba açılamamıştır. Bilakis insanı kendi icad ettiği makinanın, teknolojinin tutsağı haline getirmiştir. Hakk’ı değil de kuvveti yüceltme yanlışında daha da ileri bir noktaya götürmüştür.

Afrika, bağımsızlık savaşlarında oluk oluk kan dökerken, bu değişim ne kadar büyük göründü gözlerimizde. Fakat sonra gördük ki hiç de büyük bir değişiklik olmamış. Eskiden Afrikalı sömürgeci beyaz adama köle olarak zorla gidiyor ve çalıştırılıyordu. Şimdi ise işçi olarak gidiyor ve aynı hizmetleri karın tokluğuna yapıyordu. Değişen sadece şekil idi. Köleliği sağlayan hukuki bağ kaldırılmış, yerine ekonomik bir bağ  ikame edilmiştir. Bir sömürgecinin batılı valisi geriye çekilmiş, yerine batı locasından emir alan bir batı kulüpçü, sözde bağımsız yönetimin başına getirilmiştir.

Bütün bu olaylar, insanlığın oyalanmasına, uğrunda kanlı savaşlar verilmesine neden olmuştur. Sonuçta, insanlık ölüm, kan, zulüm, yoksulluk ve çaresizlik içerisinde kıvranırken, siyonist güçler ve onun emperyalist, materyalist askerleri ve laikçi kuklaları geçici ve aldatıcı bir iktidar üsrtünlüğü sağladılar.

Zulmün ve haksızlığın hiçbir zaman ve devirde payidar olamadığını ve olamıyacağını müjdeleyen İlahi Haber, insanlığa yeni milenyumun başlarında büyük bir armağan sunmuştur. Yirminci asrın son çeyreğinden itibaren kesin olarak görülmeye başlandı ki insanlık artık kabukla, şekille ve siyonizmin aldatıcı oyunları ile oyalanma devrini aşmıştır. Büyük bir değişime, çağlar üstü yeni bir inkilaba hazırlanmaktadır.

İnsanlık, öze ve esasa yönelmektedir. ‘Yaradılış Sırrı’nı yeniden aramaya koyulmuştur. Kuvvetin üstünlüğünü değil Hakk’ın üstünlüğünü istemektedir. İdeal fikir ve düşünce devri yeniden başlamıştır. Bu, bedenin değil, şeklin değil, materyalizmin değil insan ruhunun ön plana geçmesi hadisesidir. Bu, kesin olarak materyalizmin ve sömürünün iflası, maneviyatçılığın zaferi olacaktır. Geride bıraktığımız milenyumun son asırlarında çilenin, yoksulluğun, işkence ve zulmün altında ezilen Doğu savaşlarla ayakta durma mücadelesi verirken; zulmün, materyalizmin, sömürünün simgesi olan Batı, savaşsız ayakta kalabilme gücünü gittikçe kaybetmektedir. Bakmayın güçlü gibi göründüklerine. Onları ayakta tutar gibi gözüken ekonomik destek ve boş tehditleridir. İçki, kumar, uyuşturucu, eğlence, fuhuş ve inançsızlık Batının ruhunu bir kurt gibi kemirmektedir.

Onların da kalplerine korku düşmüştür. Müstakbel düşman(!)a karşı bir yandan ittifaklarını güçlendirmeye çalışırlarken, bir yandan da ellerindeki güçleri ile inanan insanlar üzerinde akıl almaz zulüm ve işkencelerini uygulamaya koyulmaktadırlar. Korkunun ecele faydası olmadığı gerçeğini bile bile bu yolda yürümekte ısrar ediyorlar. 1500 yıl öncesini hatırlayın. Zulmün ve ahlaksızlığın şahikasına çıkmış bir dünyada Mekke’nin ufkunda doğan iman ve kurtuluş güneşinin ilk ışıkları karşısında şaşkına dönen, bocalayan küfür ve iktidar güçlerinin inananlara yaptıkları işkence ve zulümleri gözünüzün önüne getirin. Bugünkülerle çarpıcı benzerlikleri görüyorsunuzdur değil mi?

Allah(cc) bugünün zalim iktidar sahiplerinin yüreklerine bu korkuyu bırakırken, mü’min kullarının yüreklerine de iman , azim, gayret ve umut tohumlarını ekiyor.

Bütün dünyaya ibretle bakıldığı zaman açıkça görülen hakikat odur ki; yeni milenyumda dünya gerçek ‘İnkilab-ı Kebir’e hazırlanıyor. Bu inkilab, inşaallah materyalizmin, emperyalizmin ve sömürünün değil, maneviyatçılığın, imanın inkilabı olacaktır. Bu inkilab kanlı mı olacaktır, kansız mı olacaktır? Orasını Allah(cc) bilmektedir. İnananlara düşen her iki hale de hazırlıklı olmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.