İslam

YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZ TEBLİĞ HİZMETİMİZ

Süreyya GÜNGÖR

Biz müslümanız.

Gördüğümüz kötülükleri olduğu hal üzere bırakamayız.

İnsan kendisi doğruyu bulunca hep başkalarını düşünür.

Ama acaba o insanların da doğru yolu bulmasına nasıl vesile olabilirim diye değil

“Nasıl olurda benim yaptığım gibi yapmaz, nasıl olurda şu islami emre uymaz vs.

Bu liste uzar gider.

Hep düşünürdüm insanlar nasıl helal lokmaya dikkat etmez.

Nasıl olurda namaz kılan, hacca giden bir insan Helal ve Tayyib sertifikasız bir ürün tüketir, nasıl dikkat etmez, nasıl haberi olmaz diyordum…

Eeeee ama daha düne kadar bende namaz kılıyordum ama dikkat etmiyordum.

Demek ki birisi bana vesile olmuş, demek ki birileri bana dokunmuş.

Şimdi karar verdim ben de müslümanların lokmalarına dokunacağım.

Helal lokmayı onlara nasıl tebliğ edebilirimin derdine düşeceğim.

Artık insanlar nasıl olurda Helal lokmaya dikkat etmez demeyeceğim: Ben

insanlara Helal lokmayı nasıl tebliğ edememişim diyeceğim.

Peki nasıl?
Devamını Oku

ÖNEMLİ SORULAR VE CEVAPLARIMIZ

Helal gıda Türkiye’de yaygın mı? helal ve tayyib sertifikalı firma sayısı tahminen ne kadardır ?
Helal gıda sertifikasını kimler alabilir?
Helal gıda derken içerisinde hangi sektörleri barındırıyor?
Bir ürünün helal olması için neler gerekiyor?
Siz Türkiye’deki helal gıda pazarını nasıl yorumluyorsunuz?
Yabancı helal gıda markaları da Türkiye pazarına giriş yaptı?
Pazarın yüzde kaçı helal gıda ürünlerine ait?
Siz GİMDES adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Helal gıda Türkiye’de yaygın mı? helal ve tayyib sertifikalı firma sayısı tahminen ne kadardır ?

Helal Gıda Bilinci ülkemizde henüz yaygın biçimde yoğunlukta değildir. Müslüman tüketicinin bilinci yüksek olsa idi üretici ve satıcı kesimi ürünlerini helal sertifikalı hale getirmede daha gayretli olurdu. Bugüne kadar 1500’e yakın firma bu ihtiyacı görmüş ve sertifika baş vurusunda bulunmuş. Bunun ancak 500’ü 15 000 çeşit ürünü için sertifika alabilecek durumda olmuş. Diğerleri helal ve tayyib şartları yerine getirememiş veya devam edememiş.
Devamını Oku

YAHUDİNİN KOSHERİ ASLA HELAL DEĞİLDİR

“Koşer, Yahudiliğe göre; yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan helal ürünlerdir.” cümlesi külliyen yanlıştır. Helal kelimesi herhangi eşya veya eylemin sıfat adı değildir. Dolayısı ile Yahudi’nin helali, Hiristiyan’ın helali, Budist’in helali gibi yaftalamalar yapamayız. Helal kavramı Rabbani bir kavramdır. Allah(cc)’a aittir.

Bir zamanlar bilhassa Amerika’da, Avrupa’da yaşayan Müslümanlar helal algılaması ile harıl harıl Kosher damgalı ürünleri yediler, halen de yemeye devam edenler var.

Biz bu konuyu sitelerimizde 2007 yılından beri anlatmaya çalışıyoruz. Kosher Helalin eş anlamlısı değildir. İlk yazımızın linkini altta bulacaksınız

‘’O halde O’nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın ismi anılanlardan yiyin. Size ne oluyor ki üzerine Allah adı anılan şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki kendisine çaresiz kalıp muhtaç olduğunuz şeylerin dışında size haram kıldığı şeyleri, size ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki birçoğu ilmin dışında kendi arzularıyla saptırırlar. Rabbin kendisi, haddi aşanları çok iyi bilir. Üzerine Allah’ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Çünkü o muhakkak Allah’a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıdarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, elbette siz de eş tanıyanlardan olursunuz .’’ En’am suresi (6), ayetler 118, 119, 121

HELAL NEDİR?
Helal, Allah(cc) tarafından meşru, izin verilmiş manasına gelen bir Arapça kelimedir.
Hangi çeşit gıda maddeleri olursa olsun yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz , alışvrişlerimiz, ticaretlerimiz bizatihi Allâh (cc)’ ın helal kıldığı maddelerden ve amellerden olmalıdır.

Kur’an’da 50 yerde geçen Helal kavramı ne insanlara ve ne de toplumlara bırakılmıştır.Bizatihi Allah(cc)’ın onayladığı bir eylem olan Helali bu sebeple, Yahudi’nin Kosheri için asla kullanamayız. gidaraporu.com

KOŞER DAMGALI ÜRÜNLER HELAL Mİ?

KENDİMİZE GELMEK İÇİN NEREDEN BAŞLAYALIM?

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Kendimize ve İslam kültürümüze dönme zamanı gelmedi mi?. Biraz daha gecikirsek korkarım büsbütün İslam ayaklarımızın altıdan kayıp gidecek.

Bir ağaç gençken bükülür. Eskileri idare etmek çok zor. Bu, eğitime bir an evvel başlamamız gerektiği anlamına gelir. Bu tür eğitim, eskiden İslami mirasımızın yaptığı gibi başlamalıdır. Bu geniş miras, pek çok İbn Batuta, El Biruni, İbn Haldun, El Cabir, İbn Sina, Ali Kuşçu, Nurettin Batruci ve diğer geçmişe ait bu Alimler binlerce icatlar yaptı, tıp, matematik, uzay, mühendislik ve aydınlanmayı temel aldılar, o zamanların insanları. Parlak ışıkları hala parlıyor. Ve hepsi iyilik örnekleri idi, dindar Müslümanlardı.

Devamını Oku

YARADILIŞIMIZIN GAYESİ VE İNSANLIK NESLİNİ YOKETMEK İSTEYEN SAPKINLIK..

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
Bir âyet-i kerîmede Rabbimiz (Celle Celâlühû) yaratılış gayemizi ve mükellefiyetimizi şöyle ifade buyurmaktadır: “Ben cin ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.” ( Zariyat suresi,56)

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” (Kıyâmet Suresi, 36)

“De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” (Furkan Suresi,77)

Ayet-i kerîmeler gayet açık bir şekilde insanın bir yaradılış gayesinin olduğunu ifade etmektedir. O halde insanın yaradılış gayesini önemsemesi ve zühd yolunu tutarak dünyanın geçici zevklerinden yüz çevirmesi gerekmektedir.

İnsanın asıl gayesinin Allah(CC)’a kulluk olduğunu en iyi bir şekilde idrak eden elbette ki Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) olmuş, hayatı boyunca O’nun emrine uygun bir hayat sürdürmüştür. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘den sonra ise Ashâb-ı Kirâm Efendilerimiz kendilerini tamamen bu gayeye adamışlardı. Devamını Oku

KARDEŞLİK HAFTASI’NDAN HABERDARMIYIZ?

kardeşlikTakvimlerde 28 Nisan-4 Mayıs arası ‘Kardeşlik Haftası’ olarak ilan edilmektedir.

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki rahmete eresiniz. (Hucurat Suresi.Ayet 10)

Kardeşler arasındaki küslüğü barışa çevirmek için gayret gösterilmesi gerektiğine işarette bulunan Resulullah (sas) Efendimiz, Ebu Eyyub el-Ensari’ye (ra), “Hem Allah’ın hem de Resulü’nün razı olacağı önemli bir iyilikten haber vereyim mi?” diye sormuş, ‘Ver ya Resulallah’ demesi üzerine de, ‘Birbirine kırılıp incinen kardeşlerin arasını bulup barıştırmaya çalışmak, hem Allah’ı hem de Resulü’nü razı eden iyiliklerin başında gelir’ buyurmuştur.

Devamını Oku

CEMAATIN RUTİN OLDUĞU KADAR DEHŞET VERİCİ BİR UYGULAMASI…

Selamünaleyküm Saygıdeğer Hocam, Kanımı donduran ve Allaha karşı ne yapıyoruz,  Allah bu vazifeyi haşa dinislamüstlenmedimi ki diye de sorduran ilginç, bir o kadarda acı bir hadise. Aşağıdaki olay ne yapması gerektiği hususunda tereddüt yaşayan genç bir müminin ifadesi.  

SUAL: “Ben bir cemaat üyesiydim. Bu cemaatte görüştüğüm abilerim tarafından OKS sınavından sonra polis kolejine gidip orada devlete hizmet etmem gerektiği söylendi. Ben de kabul ettim  ve gittim. Buraya kadar herşey iyiydi ama daha sonra orada nasıl davranıp neler yapmam gerektiği söylenmişti. Orada abdesti pantolondan (daha sonra duvardan oldu) teyemmüm ile almam gerektiği namazı ise ima ile kılmam gerektiği söylenmişti. Oruçlarda ise zaman zaman tutmayıp ramazan sonra kaza etmem gerektiği söylenmişti. Bunları ise gizlenip kendimi açık etmiyerek ülkeyi yöneten veya ileride tekrar yönetimi ele geçirebilecek menfi insanlardan korunacak ve böylikle mesleğimde guzel bir yerelere gelerek dine ve devlete hizmet edebilmek için yapacaktım. Bunları size meselenin hakkaniyetini öğrenmek için yazdım. Bana anlatılanlar doğrumudur bu tür tedbirlere cevaz var mıdır?”

Devamını Oku

BATIL NİZAMLAR KARŞISINDA İSLAM

Alemlerin Rabb’i olan Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki; “Allah, kitap verilenlerden, O’nu insanlara açıklayacaksınız ve inancgizlemeyeceksiniz, diye ahd almıştı. Onlar ise , onu arkalarına atıp az bir değere değiştiler. Alışverişleri ne kötüdür.” (Ali İmran, 87) Yine buyurdu ki; “Siz iyiye çağıran, uygun olanı emreden, fenalıktan meneden bir ümmet olun. İşte başarıya ulaşanlar yalnız onlardır.” (Ali İmran, 20) Peygamber (sav) Efendimiz de şöyle buyurdular:  “Din nasihattır.”Ashabı Kiram sordular: “Kim için ya Resulullah? “ Allah Resulu;  “Müslümanların önderleri ve hepsi için…” buyurdular.

İşte bunun için; Cenab-ı Hakk, kullarının kendisi ve toplumların islahı için ileri sürülen, ortaya atılan nizam ve fikirlerde, toplumda yaşayan herkesi ilgilendiren konularda İslam’ın hükümlerini beyan etmeyi alimler üzerine vacip kıldı. Çünkü doğruluğu, alemşümul oluşu ve mükemmelliği sebebi ile, Cenab-ı Hak’kın kıyamete kadar, insanlık için seçtiği bir din olan İslamiyet, bütün bunlar için hüküm koymuştur.

Devamını Oku

BİLİMDEN HİKMETE

Kar Niçin Yağar?KAR+YAĞIŞ..

Prof. Dr. Mustafa NUTKU

Çocuklara; “Tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mı tavuktan çıkar?” diye sorarlar. Bu soruya benzer şekilde soracak olursak: “Kar yağdığı için mi hava soğuk olur, yoksa hava soğuk olduğu için mi kar yağar?” Bu iki soru birbirine benzese de, cevaplar birbirinden farklıdır.

Okullarda, ansiklopedilerde ve kitaplarda ‘Kar niçin yağar?‘ başlığı altında anlatılanlar, aslında ‘kar’ın niçin yağdığına değil, nasıl yağdığına dâirdir. Çoğu zaman ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularının doğru yerde kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmez. ‘İlim’ ve ‘bilim’ kelimelerinin doğru yerlerde kullanılmadığına da çok rastlanır. ‘İlmî hakikatler’ ve ‘bilimsel gerçekler’her zaman birbirinin yerine kullanılabilecek mânâda değildir.

Yale Üniversitesi profesörlerinden Arthur Thomson , bu yanlışlığı şöyle izah ediyor:

Devamını Oku

KATİL İSRAİLE HALA DUR DEMEYECEKMİYİZ?…

filistinli“Gazze karanlığa gömüldü”, “Gazze ilaçsız ve gıdasız perişan”, “Gazze yardım istiyor”… Geçen bir yıldır medyadan okuduğumuz, duyduğumuz başlıklar bunlardı. Fakat trajedi bu manşetlerden çok daha büyük oldu ve olmaya devam ediyor. İşte günlerdir bütün dünyanın gözü önünde pervasızca Gazzeyi bombalıyorlar. Şu anda çoğunluğu çocuk 640 insan şehid edildi, 3000 insan yaralandı bile.Yaralılara yeterli hastane yok, cihaz yok, ilaç yok. Bu düpedüz top yekün katliamdır, soy kırımdır. Dünyanın hala kılı kıpırdamıyor..

Peki İslam Ümmeti nerede?. Bugüne kadar Ümmet ne yaptı? İşte en büyük trajedi burada. Bu suskunluğu ile, zillet ve alçalmışlık ablukası yaşayan İslam Ümmetinin bu en büyük trajedisidir. Devamını Oku