BATININ ÜNİVERSİTESİNE KARŞILIK DARÜL HELAL MEDRESESİ PROJESİ

’’Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran,104)darul

Batı modernitesinin  İslam ümmetinin üzerinde oynadığı oyunlardan, yaptığı tahribatlardan eğitim –öğretim biçimimiz de payını almış bulunmaktadır. Eğitim müfredatımızdan okul mimari yapısına kadar batının örnek alınması sonucunda Müslüman olmasına rağmen İslami bilgisi zayıf, İslam’ın  emir ve  yasaklarından habersiz, Müslümanlığının  vazifeleri konusunda bilgi sahibi olmadan eğitim sürecini tamamlamış  nesiller yetiştirdik.

Gıda sanayii de maalesef, diğer sanayi kollarında olduğu gibi batının, yani müşrik düzenlerin, kontrolü ve hakimiyeti altındadır. Fabrika kuruluşundan imalat teknolojisine ve ham maddelerine varıncaya kadar her şey üzerinde bu kontrol geçerli olmaktadır.

Boğazından geçecek lokmanın emniyetinden sorumlu olan Müslüman bu durumda ne yapmalıdır? “Gözün görmediğine gönül katlanır” deyip önüne ne getirilirse yutmaya devam mı etmeli, yoksa her konuda olduğu gibi silkinip hiç olmazsa ne yediğini araştırıp kontrol mü etmeli? Daha da önemlisi dizginleri ve ipleri gayrimüslimlerin elinde olan bu mekanizmadan kendisini kurtarmak için bir şeyler yapmalı mı? Yoksa uykusuna devam mı etmeli? İşte bu soruların muhatabı olan insan, özellikle Müslüman, üzerine yüklenmiş bulunan sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır.

Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması ve İslam’ın emir ve yasaklarını tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil, finans, turizm vd. hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek üzere eğitim projesini gerçekleştirmek zorundadır.

Yüzyıldır nesillerimizin özellikle gıdalardaki İslami bilinçsizliği bugün gerçekliğini korurken, DÜNYA HELAL VAKFI olarak İslami kurallara göre, yetiştirme sürecinden üretim sürecine ve denetim uygulamalarına kadar teknik bilginin yanında, İslami usul ve uygulamalarının eğitimini almış şuurlu bir nesil yetiştirmeyi kendimize görev bildik.

Amacımız ve çalışmalarımız, gelecek nesillerimizin gıda ve ihtiyaç maddelerinin helal, haram ve şüpheli ayırımında doğru, anlaşılır ve bilimsel ölçülere uygun bilgilerin ve ilmi çalışmaların yapılabileceği  bir eğitim sürecini uygulayarak, günümüz piyasasının en büyük ihtiyacı olduğuna  şahit olduğumuz  vasıflı elaman istihdamında Helal ve Haram temel kritik hususların bilincinde insan ihtiyacının karşılanarak, dünya  çapında akreditasyon  ile  dünya standartlarında  eğitim  verilerek uluslararası kalitede eğitim ve kariyer  imkanı sağlamaktır.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve tayyib olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)

“Her kim ki, vücudunun uzviyeti haram lokma ile teşekkül etmiştir. Artık cehennem, o vücuda yaraşan en iyi bir makardır.” (Sahih-i Buhari, Taberani Said İbn-i Yezîd tarikıyle Ömer İbn-i Hattab)

Yüzyıldır alışılmış sistemle üretilen gıdalar hem bedenimize hem manevi yapımıza zarar verirken bu duruma seyirci kalınmaması gerektiğini ve hareket edilmesinin lüzumunu düşünerek bu hizmeti DÜNYA HELAL VAKFI için büyük bir  vazife olarak  görmekteyiz. Bütün dünyaya ibretle bakıldığı zaman açıkça görülen hakikat odur ki; yeni milenyumda dünya gerçek ‘İnkılab-ı Kebir’e hazırlanıyor. Bu inkılab, inşaallah materyalizmin, emperyalizmin ve sömürünün değil, maneviyatın, imanın inkılabı olacaktır.

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz. ( Al-i İmran,139)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*